Często zadawane pytania

Na czym polega audyt inwestycyjny?

Celem audytu inwestycyjnego jest zapoznanie się z Twoją koncepcją oraz omówienie wszystkich szczegółów i warunków potencjalnej współpracy. Spotkanie odbywa się z wybranym przez nas przedstawicielem. Jego zadaniem jest analiza oraz ocena merytoryczna omawianych kwestii w sprawie danej inwestycji, a następnie przedstawienie propozycji wybranym przez nas potencjalnym inwestorom.

Gdzie może się odbyć takie spotkanie?

Spotkania odbywają się w różnych miejscach Polski. Czasem są to większe miasta, a czasem mniejsze miejscowości. Z uwagi na różnorodność prezentacji nie mamy jednoznacznie ustalonych cyklicznie terminów. Należy umówić się z naszym przedstawicielem w celu zapewnienia komfortu spotkania dla obu stron. Dokładny adres i miejsce spotkania ustalamy tak, aby mieć pewność, że czas poświęcony na spotkanie zostanie wykorzystany jak najlepiej.

Jaki jest najbliższy możliwy termin?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej - czas i miejsce spotkania ustalamy z zainteresowanymi przedsiębiorcami indywidualnie. Czas trwania standardowego spotkania to - w zależności od koncepcji - plus minus kilka godzin. Wszystko uzależnione jest bowiem od danej koncepcji biznesowej, jak również niezbędnych ustaleń dotyczących dodatkowych szczegółów współpracy.

Co ze sobą zabrać/przygotować?

Na spotkanie należy zabrać wszystkie materiały, które mogą dotyczyć omawianej kwestii lub prezentowanej koncepcji. Nasz przedstawiciel na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz przedstawionych materiałów dokonuje oceny merytorycznej, decydując jednocześnie o dalszych krokach związanych z przedstawieniem jej na spotkaniu w zamkniętym gronie inwestorów.

Czy muszę mieć gotowy biznesplan?

Posiadanie spisanego biznesplanu nie zawsze jest konieczne, ale w większości przypadków warto go przygotować. Koncepcję biznesową będziemy wspólnie omawiać podczas audytu inwestycyjnego. Kopia biznesplanu dodatkowo zostanie przekazana zainteresowanym inwestorom, więc polecamy przygotowanie pisemnej formy Twojej koncepcji biznesowej.

Kiedy można spodziewać się decyzji?

Decyzja o zaproszeniu na spotkanie zamknięte (w gronie zainteresowanych) zapada w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. Nasza agencja najpierw przedstawia koncepcje inwestorom, dlatego warto wcześniej mieć przygotowany biznesplan, aby skrócić ten czas do minimum. Dalsze ustalenia dotyczące spotkania zamkniętego oraz warunki współpracy uzgadniane są bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.

Czy spotkam się z inwestorem/ami osobiście?

W pierwszej kolejności spotkanie odbywa się z agentem inwestycyjnym, który przeprowadza wstępną analizę - tzw. audyt inwestycyjny, na którym zadaje pytania, weryfikuje i przygotowuje notatki dla potencjalnych inwestorów, jak również negocjuje warunki współpracy. Następnie po zebraniu materiałów kontaktuje się z wybranymi inwestorami. W przypadku zainteresowania umawiane jest kolejne spotkanie ze wszystkimi stronami, w którym Ty także weźmiesz udział.

Kiedy pobierana jest prowizja inwestycyjna?

Prowizja inwestycyjna jest pobierana dopiero po zainwestowaniu kapitału przez inwestora. W przypadku kapitału innego niż środki finansowe prowizja ta obliczana jest na podstawie aktualnie wniesionej wartości rynkowej.