Syndyk Brickel Polska Finance sprzeda prawa majątkowe
Sprzedam691.87 PLN
Typ:Spółka
Rodzaj:Sprzedam
Gatunek:Funkcjonująca
Stan:Firma zadłużona
Opcja:Brak lub niedotyczy

Syndyk Brickel Polska Finance sprzeda prawa majątkowe

Publikacja:ID: 214679
Kategoria:Firmy, spółki, udziały
Lokalizacja:Polska » mazowieckie » (pokaż na mapie)
Opis:

Syndyk masy upadłości Brickel Polska Finance Sp. z o.o. W upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w aukcji na nabycie praw majątkowych w postaci 1000 udziałów zwyczajnych o wartości 1,00 EUR każdy w kapitale zakładowym spółki (stanowiących całość kapitału zakładowego) prawa cypryjskiego LMQ Cosmetics Ltd. Z siedzibą w Nikozji (HE 316150), za cenę nie niższą niż 691,87 zł.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Brickel Polska Finance Sp. z o.o. W upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47,03 - 846 Warszawa, tel.. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 31 lipca 2019 r., godz. 15:30, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47(03 - 846). Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie aukcji, jak również spełnić warunki wskazane w § 2 pkt. 3i4 regulaminu aukcji.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej link do strony poniżej, w zakładce licytacje

Jeśli Twoim zdaniem publikacja jest "podejrzana", lub w jakikolwiek inny sposób narusza warunki regulaminu zgłoś to podając powód zgłoszenia oraz krótki komentarz.

Nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich ogłoszeń, ale pomoże nam to w weryfikacji i dzięki temu podejmiemy odpowiednie kroki najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

Poznaj zasady bezpieczństwa!