Współpraca biznesowa

Każda inwestycja jest inna, a więc i zasady współpracy różnią się od siebie przy poszczególnych projektach inwestycyjnych. Na podstawie przygotowanego biznesplanu projekt przechodzi wewnętrzny proces oceny. Szczególną uwagę zwracamy na ogólną koncepcję danego przedsięwzięcia oraz spodziewane wyniki finansowe danego projektu.

Jednym z kluczowych czynników branych również przez naszych analityków pod uwagę są: kompetencje kadry zarządzającej oraz doświadczenie zawodowe (życiorysy) kluczowych osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu.

Dla inwestorów

Spotkanie z agentem kończy się przygotowaniem biznesplanu, który to następnie przekazywany jest do wybranych inwestorów (Aniołów Biznesu). Jeśli jakikolwiek z wyselekcjonowanych inwestorów zgłosi swoje zainteresowanie przesłaną mu ofertą, agent inwestycyjny doprowadza do spotkania przedsiębiorcy z inwestorem.

  • Koncepcja biznesowa
  • Warunki finansowe
  • Kadra zarządzająca
  • Doświadczenie zawodowe
  • Know How itp.

Finansowanie

Generalnie główna rola agenta inwestycyjnego w tym miejscu się kończy. Pozyskanie finansowania oraz ustalenie szczegółowych warunków współpracy jest już kwestią skutecznych negocjacji przedsiębiorcy z inwestorem. Następnie w zależności od wynegocjowanych wcześniej warunków współpracy następuje podpisanie odpowiednich umów, przekazanie kapitału.