Anioły Biznesu

Anioł Biznesu (ang. business angel, angel investor) - najczęściej jest to prywatny inwestor posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w której inwestuje własne środki, a przede wszystkim doświadczenie w przedsięwzięciach będących we wczesnych etapach rozwoju w zamian za udziały.

Aniołem biznesu jest zwykle przedsiębiorca, którego interesuje wspieranie przedsięwzięć celem zysku w przedziale czasowym mniej więcej od 3 do 6 lat. Inwestorowi zależy przede wszystkim na wzroście wartości przedsięwzięcia, dlatego też często uczestniczy w procesie rozwoju firmy oferując nie tylko fundusze, ale również wsparcie menadzerskie, doświadczenie, kontakty oraz specjalistyczną wiedzę typu know-how. Często zaangażowani w zarządzanie sprawują bezpośredni nadzór nad przedswięwzięciem minimalizując przy tym ryzyko inwestycyjne.

Inwestor taki aktywnie uczestniczy w życiu firmy, a zaangażowanie to może przybrać oczywiście różną postać. Najczęściej jednak zostaje on członkiem zarządu. Dodatkowo pełni rolę doświadczonego biznesowego przewodnika-mentora. Często też sam swoją osobą przyciąga innych inwestorów. Najważniejsza jednak jest jego wartość intelektualna (doświadczenie biznesowe), które cenniejsze jest od samego kapitału przeznaczonego na wkład w dane przedsięwzięcie.

Intencje

Głównym powodem, dla którego inwestorzy włączają się w tego typu inicjatywy jest oczywiście chęć pomnożenia zysku.

Równie istotnym aspektem jest także satysfakcja z rozwoju firmy. Satysfacja ta jest pewnego rodzaju "rozrywką", przynoszącą przy tym wymierne korzyści materialne.

Największą zaletą tej formy finansowania jest to, że przedsięwzięcia, które normalnie nie mają szans na pozyskanie środków na działalność mają szansę na wsparcie kapitałowe, które to pozwala na zakup choćby niezbędnego wyposażenia, technologii czy przeprowadzenie pierwszych działań marketingowych. Typowy czas inwestycji wynosi średnio 5 lat, ale często jest to także okres dekady.

Inwestor oferuje także: sieć cennych kontaktów, co automatycznie pozwala na negocjacje lepszych warunków z innymi partnerami biznesowymi. Pomaga także pozyskać wybitnych menagerów i specjalistów. Tylko od Anioła Biznesu można otrzymać zarówno wsparcie finansowe, jak również o wiele bardziej cenniejsze niż sam kapitał: wsparcie merytoryczne.

Gdzie szukać inwestorów

Dlaczego ciężko na własną rękę znaleźć inwestora? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca dla wielu osób, ale w rzeczywistości jest ona bardzo prosta. Aniołowie Biznesu, inwestorzy (bo o nich właśnie mowa) nie lubią być postrzegani przez innych tylko przez pryzmat posiadanego przez nich kapitału. Inwestorzy w większości działają za pośrednictwem wyspecjlizowanych konsultantów, którzy za nich wstępnie ocenią możliwości inwestycyjne danego przedsięwzięcia, oszczędzając przy tym swój czas i pieniądze.